top of page

פרויקט בעבודה - מומנטום נתניה

פרויקט יהלום- נתניה

שמחים לשתף אתכם בפרויקט שכרגע על הפרק - פרויקט מומנטום בנתניה.

לאחר סיום שלב א' , אשר כלל תכנון ובנייה של קומת מסחר ו-4 קומות משרדים באזור התעשייה בנתניה, הוחלט על הרחבת הפרויקט.

בפרויקט מומנטום אנו מתאימים את התכנון החדש לדרישות השוק בכל הקשור לרווחת העובדים בחברות הייטק במבנה.

הפרויקט מתבצע מול יזם פרטי ומתפרס על שטח בגודל של כ-20,000 מ"ר.

מומנטום נתניה
מומנטום נתניה
מומנטום נתניה שרטוט ידני, כנף םרנס אדריכלים בעמ
מומנטום נתניה
מומנטום ננתניה שרטוט ידני, כנף פרנס אדריכלים בעמ
bottom of page