top of page

המרחב הציבורי ומבני דרך

כנף פרנס אדריכלים בעל ידע בתכנון לגופים שונים לטובת המרחב הציבורי. בין עבודותינו ניתן למצוא: בתי מלון, שווקים, מחלפים, גשרים, תחנות דלק ועוד. כל אלה מותאמים אישית לצורכי המזמין, לתקציב הקיים ולתנאי השטח והסביבה הקיימים.

bottom of page