תכנון מבני

תעסוקה 

ומסחר

מרכזים המכילים מגדלי משרדים ומסחר במפלס הרחוב, מהווים מענה לקיום עסקי ותעסוקתי בתוך הערים או בשוליהן, כאשר מתקיימת הפרדה מלאה בין המסחר לקומות המשרדים: פיזית, אקוסטית, תפקודית, תחזוקתית ומאפיינים נוספים.