את בנייני המגורים אנחנו מתכננים

כך שהדירות מקיימות תחושת מרחב ומאפשרות גמישות של השטח

הפרטי בהתאמה לתא המשפחתי

ולצרכים המשתנים.

קומת הכניסה ולובי הכניסה

מהווים רצף עם המרחב

הציבורי והרחוב.

תכנון

פרוייקטים

למגורים